Objednávať je možné telefonicky na +421 911 759 559 od utorka do soboty.

NEDEĽA – PONDELOK – ZATVORENÉ

UTOROK – SOBOTA – OD 12:00 DO 20:00

+421 911 759 559

NEDEĽA – PONDELOK – ZATVORENÉ

UTOROK – SOBOTA – OD 12:00 DO 20:00

+421 911 759 559

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť Vašich údajov je pre nás rovnako dôležitá ako príprava našich jedál. Preto dbáme na ich bezpečnosť, spôsob ukladania a spracovania. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Tu si môžete prečítať, čo sa s nimi u nás deje. 

Môžete nás kontaktovať: 

Obchodné meno: Discoveryfood, s.r.o., IČO: 47 657 171

Adresa sídla:     Moyzesova 39/3117

      900 28 Ivanka pri Dunaji

Mail:     info@wasabistro.sk 

Aké osobné údaje spracovávame a z akého dôvodu? 

Identifikačné údaje: Vaše základné identifikačné údaje, akými sú meno a priezvisko, ktoré potrebujeme na vybavenie Vašich objednávok a riadne a platné uzatváranie zmlúv. 

Údaje o adrese: Vaše údaje o adrese ( ulica, popisné číslo, PSČ, mesto a štát), tie potrebujeme, aby sme my alebo naši kuriéri doručili Vašu objednávku až k Vám domov. 

Kontaktné údaje: do kategórie kontaktných údajov patrí Vaše telefónne číslo a email, vďaka ktorým Vás vieme kontaktovať a informovať o stave objednávky, prípadne akýchkoľvek komplikácii a zmien vo Vašej objednávke. 

Množstvo a druh zakúpeného tovaru (informácie o produkte): po vykonaní Vašej objednávky u nás, si uchovávame informácie o množstve a druhu zakúpeného tovaru a informácie o produkte, aby sme Vám v prípade potreby mohli pomôcť s reklamáciou a aby sme si boli istí, že ste si reklamovaný tovar u nás s istotou zakúpili. 

Cookies: aby ste na našich stránkach mohli jednoducho a príjemne nakupovať, spracovávame aj cookies. Cookies sú súbory, ktoré si Váš počítač sám úloží a umožní nám tak zistiť dôležité informácie o Vašej návšteve na našej internetovej stránke (Napr. výber jazyka, výber ponúk podľa Vašeho záujmu…, pomáha nám tak zlepšovať naše služby a zobrazovanie ponúk). Pomocou cookies je možné zhromažďovanie informácií ako je IP adresa, z ktorej si našu internetovú stránku prezeráte, ďalej reakcie na našu ponuku, typ prehliadača a iné.

Ako ďalej využívame Vaše osobné údaje, ak sme dostali Váš súhlas?

 1. V prípade ak u nás zrealizujete objednávku, uchovávame si Vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko) a kontaktné údaje ( telefónne číslo a email), vďaka ktorým Vás môžeme lepšie oslovovať, posielať Vám naše ponuky, informovať Vás o našich novinkách, akciách a zľavách, ktoré Vás určite potešia. 
 2. S Vašim predchádzajúcim súhlasom si uchovávame aj informácie o Vašich objednávkach aby sme Vám vedeli poslať ponuky, akcie a zľavy na tovar, ktorý si objednávate najčastejšie. 

Súhlas, ktorý ste nám poskytli môžete samozrejme kedykoľvek jednoducho odvolať a to tak, že nám napíšete na náš email info@wasabistro.sk a informujete nás, v akom rozsahu chcete svoj súhlas odvolať. 

Ako využívame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu? 

 1. Na základe oprávneného záujmu uchovávame Vaše osobné údaje (najmä email) z dôvodu zistenia, či ste náš súčasný alebo bývalý zákazník, a to na účely marketingu (zasielanie oznámení o našich novinkách, akciách a ponukách). Oprávnený záujem našej spoločnosti na spracúvaní Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu nám pomáha pri rozvoji a raste našej spoločnosti prostredníctvom propagovania produktov a akcií našej spoločnosti. Taktiež za pomoci kontaktovania a spätnej väzby súčasných a bývalých zákazníkov sme schopní naše produkty zlepšovať a tiež eliminovať prípadné nedostatky. Spätná väzba a komunikácia od bývalých a súčasných zákazníkov našej spoločnosti umožňuje poskytovať čo najlepšie a najkvalitnejšie produkty a služby. Ak ste v minulosti alebo v súčasnosti u nás vykonali objednávku a objednali si z našej ponuky, má naša spoločnosť možnosť propagovať svoju ponuku, akcie a novinky a domnievať sa, že si z našej ponuky vyberiete opäť. 
 1. Rovnako poukazujeme na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných, podobných tovarov a služieb. Osoba ktorej kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom. 
 2. Ak so spracovaním Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu nesúhlasíte, máte právo svoj súhlas odvolať, pričom pri odvolaní Vášho súhlasu už naša spoločnosť nebude tieto osobné údaje na takéto účely ďalej spracovávať. 

Komu Vaše osobné údaje odovzdávame? 

 1. Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje o adrese odovzdávame osobám a spoločnostiam, ktoré Vám Vašu objednávku doručia, a to iba v takom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie Vašej objednávky. 
 2. Informácie o prechádzaní stránok pre Vás spracováva Google Inc., za pomoci nástroja Google Analytics, ktorý vďaka cookies umožňuje meranie a spôsob užívania našej webovej stránky
 3. Niektoré údaje spracovávajú aj naši zamestnanci (účtovníci, marketingoví poradcovia…). Neobchodujeme so žiadnymi databázami, ani Vaše osobné údaje ďalej nikomu inému neoznamujeme. 

Ako dlho uchovávame Vaše údaje? 

 1. Informácie o Vašom nákupe, Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje o adrese uchovávame po dobu 2 rokov z dôvodu Vašej bezproblémovej reklamácie alebo prípadnej sťažnosti. 
 2. Uchovávanie niektorých Vašich osobných údajov nám prikazujú aj niektoré zákony, faktúry preto uchovávame 10 rokov, účtovné doklady 5 rokov. 

Aké máte práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom? 

 1. Právo na prístup k Vašim osobným údajom – môžete od našej spoločnosti požadovať informácie, s akými Vašimi osobnými údajmi pracujeme, či ich uchovávame, čo sa s nimi dialo, deje a bude diať. 
 2. Právo na vymazanie Vašich osobných údajov – ak si neprajete, aby sme spracovali alebo uchovávali Vaše osobné údaje, na Vašu žiadosť ich samozrejme odstránime. V niektorých prípadoch, ktoré nám ukladá a prikazuje zákon, nebude možné odstránenie Vašich osobných údajov. 
 3. Právo na opravu Vašich osobných údajov – ak sú osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme nepravdivé alebo neaktuálne, máte právo požiadať o opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov. 
 4. Právo podať námietku o spracovaní Vašich osobných údajov – ak sa domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame nad rámec nášho oprávneného záujmu, máte právo podať námietku, ktorou sa musíme zaoberať v čo najkratšom čase. 
 5. Právo podať sťažnosť – ak sa domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame správne, alebo nejakým spôsobom porušujeme pravidlá, máte právo podať námietku na Úrad na ochranu osobných údajov. 
 6. Právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov – na Vašu žiadosť poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe uzatvorenej Zmluvy a súhlasu. Takéto údaje Vám poskytneme strojovo čitateľnom formáte osobne alebo elektronicky. Tieto údaje môžeme odovzdať aj osobe, ktorú Vy určíte, v prípade ak s tým uvedená osoba bude súhlasiť. 
 7. Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov – v niektorých prípadoch, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať, ale v týchto situáciách nemôžeme s nimi nakladať: 

I. v prípade, že popriete presnosť Vašich údajov a my  potrebujeme Vaše oznámenie overiť, 

II. v prípade,že už Vaše osobné údaje uchovávať nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov

III. v prípade, ak sú Vaše osobné údaje v našej spoločnosti uchovávané neoprávnene, ale namiesto výmazu Vašich osobných údajov požiadate len o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov 

IV. v prípade, ak podáte námietku na odstránenie Vašich osobných údajov, proti ich spracovávaniu, po dobu nášho zistenia, či budú Vaše osobné údaje v našej spoločnosti ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich ďalej spracovávať a uchovávať nebudeme. 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí!

Nemusíte sa báť! Všetky Vaše osobné údaje v našej spoločnosti sú plne zabezpečené proti zneužitiu a tým pádom v bezpečí. 

Scroll to Top

Moyzesova 39
Ivanka pre Dunaji